Banner

Last comments

Profetiile lui Daniel: istoria lumii

 

Ce lucru ciudat i s-a întâmplat lui Nebucadneţar,  împăratul  Babilonului?

BIBLIA SPUNE: „...Nebucadneţar a avut nişte visuri. Duhul îi era tulburat, si i-a pierit somnul. ‚Am visat un vis; duhul îmi este tulburat, şi aş vrea să ştiu visul acela.'"Daniel 2,13

Ce n-au putut face toţi ghicitorii, astrologii şi sfetnicii păgâni ai împăratului?

BIBLIA SPUNE: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sunt în stare s-o descopere împăratului."Daniel 2,27

Cine este singurul care poate face cunoscut visele şi care poate descoperi şi interpretarea lor?

BIBLIA SPUNE: Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descoperă tainele şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întâmpla în vremurile de pe urmă..."Daniel 2,28

Ce a văzut împăratul în visul său?
BIBLIA SPUNE: „Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare şi de o strălucire nemaipomenită. Stătea în picioare înaintea ta, şi înfăţişarea lui era înfricoşătoare. Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi erau de argint; pântecele şi coapsele îi erau de aramă; fluierele picioarele, de fier; picioarele, parte de fier şi parte de lut. Tu te uitai la el, şi s-a dezlipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fier şi de lut ale chipului şi le-a făcut bucăţi. Atunci fierul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărâmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărâmase chipul, s-a făcut un munte mare şi a umplut tot pământul." Daniel 2,31-35

Care sunt cele patru imperii prefigurate de această statuie?

BIBLIA SPUNE: Daniel 2,38-40

A. „... tu eşti capul de aur!"

Babilonul, care a stăpânit lumea între 605 î.Hr. şi 539 î.Hr., este simbolizat prin capul de aur.

B. „După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decât a ta;"

Medo-Persia a stăpânit între 539 î.Hr. şi 331 î.Hr.

C. „apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă şi care va stăpâni peste tot pământul.

Grecia a stăpânit între 331 î.Hr. şi 168 î.Hr.

D. „Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul."

Roma a stăpânit lumea între 168 î.Hr. şi 476 d.Hr.

nebucadnezar

Ce va urma după cel de-al patrulea imperiu?

BIBLIA SPUNE: „Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită...'Daniel 2,41-43

Profetul Daniel a prezis că Imperiul Roman se va diviza. Destrămarea imperiului s-a produs între 351 dHr şi 476 dHr. Daniel a adăugat: „dar nu vor fi lipiţi unul de altul" (versetul 43). Istoria confirmă profeţia cu exactitate. Timp de secole, mulţi dictatori şi conducători au încercat să unească Europa, dar nu au reuşit. Inca se mai straduiesc, dar fierul si lutul nu se pot lipi.Uniunea Europeana incearca sa faca tot posibilul pentru a functiona ca o singura entitate, insa tarile componente sunt ca fierul si lutul .

A cui va fi următoarea împărăţie mondială?

BIBLIA SPUNE: „Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată... Visul este adevărat şi tâlcuirea lui este temeinică."Daniel 2,44.45

Ce se va întâmpla cu împărăţiile nedrepte ale lumii acesteia, atunci când Hristos va inaugura împărăţia Sa veşnică?

BIBLIA SPUNE: „Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie... Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii..."Daniel 2,44.

Pentru o lume tulburată, in ce cuvinte prezintă Biblia revenirea lui Isus?

BIBLIA SPUNE: „... aşteptând fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos."Tit 2.13.

Prin jertfa Sa pe cruce, ce doreşte să facă Isus pentru mine, ca să fiu gata pentru a doua Sa venire?

BIBLIA SPUNE: „El S-a dat pe Sine însusi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fărădelege, şi să-Şi curăţească un norod care să fie al Lui..."Tit 2,14.

Interpretarile profetiilor lui Daniel > citeste mai departe

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Banner
escort ankara antalya escort adana escort